за нас
 дейност
 галерия
 партньори
 контакт
 алергията...
 
cabinet@mustakov.com
За нас
Д-р БОГДАН Т. МУСТАКОВ
(алергология, детски болести)

Роден в гр. София (1931-2003г.), женен с две деца (1965 г., 1970 г.)

Висше образование: - медицина,
Медицински университет - София (1960)

Специализация и обучение: детски болести: ИСУЛ-София,
призната специалност по педиатрия - 1965 г.
Aлергология: Катедра по алергология: призната специалност по алергология - 1989г.

Обучение по алергология и клинична имунология:
Бадлипспринге, Германия (1968);
Институт по имунология - Москва (1974);
Институт по физиология и имунология - Ленинград (1974).

Професионален опит:
РБ гр. Исперих - детски болести 1961-1965;
Детска клиника: МУ-гр. София (1965-1968);
Катедра по алергология при МУ-гр. София (научен сътрудник,
завеждащ детско-юношески сектор) - 1968-1991 г.
Регистрирана частна практика по алергология - от 1991 г.

Научна работа:
62 научни съобщения и публикации, участие в 2 практически ръководства, 4 монографии и учебници.
Участие в национални и международни алергологични конгреси и конференции.

Преподавателска дейност:
обучение на студенти, следдипломна квалификация на специализанти по алергология

Чужди езици:
немски, руски (писмено и говоримо); английски (ползване на литература).

Членство в организации:
Научно дружество по алергология и клинична имунология (от 1972 г.);
Български лекарски съюз (от 1991 г.);
Асоциация “Астма” (от 1991 г.).Д-р ТИХОМИР Б. МУСТАКОВ,
(алергология, детски болести)

Роден в гр. София на 30.01.65, женен, с едно дете (1993).
Завършил с отличие средното си образование в Националната природо-математическо гимназия, профил биология (София, 1982).
Висше образование - медицина,
Медицинска академия - София (1988)

Специализация и обучение:
Специализация по детски болести: - Научен Институт по педиатрия. Призната специалност по педиатрия (1998)
Специализация по алергология: Клиника по Алергология и Клинична Имунология, Александровска болница, София. Призната специалност по алергология (2000)
Обучение по алергология: Клиника по алергология, Университетска болница Грьонинген, Холандия. (1994-95).
Международни курсове по алергология на EAACI: Бялисток (Полша, 1998), Ферара (Италия, 1999).

Професионален опит:
РБ гр. Самоков - детски болести - 1990 - 1991г.;
III-та Поликлиника - гр. София - детски болести - 1991 - 1992 г.;
ДИБ "Александровска" - Клиника по алергология и клинична имунология, старши асистент, детско-юношески кабинет - 05. 1992 до момента. Регистрирана частна практика - от 1992 г. Като специалист - алерголог - от 2000г.

Научна работа:
18 съобщения, публикации и резюмета, участие в 1 монография в областта на патофизиологията и лечението на алергичните болести в детската въраст.
Участие в национални и международни алергологични конгреси и конференции.
Чужди езици:

Английски - свободно, писмено и говоримо; руски, френски, фламандски - ползуване на литература.

Членство в организации:
Български лекарски съюз (от 1991).
Научно дружество по алергология и клинична имунология - България (от 1992).
Асоциация “Астма” (от 1992).
Европейска Академия по Алергология и Клинична Имунология (от 1993).
Българо-Холандска Алумни Асоциация (председател) (от 1997).
Европейско Респираторно Дружество (от 2001). 
Created by Mag Studio